30 jaar Karoshi wedstrijdreglement

De wedstrijd

 1. Tussen 1 april 2023 en 1 april 2024 vindt de wedstrijd ‘30 jaar Karoshi’ plaats.
 2. Karoshi, met maatschappelijke zetel te Wezelbaan 49, 3290 Schaffen en Ondernemingsnummer: BE 0807 279 233 treedt op als organisator van deze wedstrijd.
 3. Door elke deelnemer kan eenmaal worden deelgenomen aan deze wedstrijd.
 4. Elke deelnemer doet automatisch mee aan de tombola wanneer er over een periode van 1 jaar (lopend van 1 april 2023 tot 31 maart 2024) een omzet is behaald van 3000 euro excl. BTW.
 5. Er zullen 30 winnaars uit alle deelnemers getrokken worden.

 

De resultaten

 1. Op 31 maart 2024 om 12u loopt de wedstrijd af.
  In de week van 20 mei 2024 worden de winnaars van deze wedstrijd getrokken. Volgende prijzen zijn te winnen:

Alle personen en/of bedrijven die in de periode van 1 april 2023 tot 31 maart 2024 een omzet van minstens 3000 euro (exclusief BTW) hebben behaald, worden uitgenodigd voor de receptie. Tijdens het evenement zullen we ter plekke 30 winnaars loten.

 1. Om de winnaars te bepalen wordt te werk gegaan als volgt:
  Elke deelnemer die over een periode van 1 jaar (lopend van 1 april 2023 tot 31 maart 2024) bestellingen plaatste met een totale omzet van 3000 euro excl. BTW neemt deel aan de wedstrijd en maakt zo kans om één van de 30 prijzen te winnen. De 30 winnaars worden willekeurig geloot.

Algemeen

 1. De deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit wedstrijdreglement. Karoshi zal de in het kader van deze wedstrijd verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van deze wedstrijd. Meer informatie over de manier waarop Karoshi uw persoonsgegevens verwerkt en uw privacybescherming vindt u op www.karoshi.be onder de link ‘Privacy’. De winnaars stemmen door hun deelname in met de mogelijke publicatie van hun persoonsgegevens in Karoshi-eigen publicitair materiaal. (Over het reglement wordt geen communicatie (briefwisseling, email, telefoongesprekken,…) gevoerd. Karoshi kan ten alle tijden wijzigingen aanbrengen aan het reglement.
 2. De winnaars van de prijzen 2 t.e.m. 9 dienen hun bestellingen te plaatsen vóór 1 september 2024. De standaard leveringstermijn zal worden toegepast op deze bestellingen.
 3. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij zijn niet omzetbaar in geld of andere voordelen in natura, ook niet gedeeltelijk
 4. Karoshi behoudt het recht om (delen van) de actie te annuleren of aan te passen in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van haar wil.
 5. Karoshi is in de mogelijkheid om deelnemers weerhouden (deelnames die niet ethisch verantwoord zijn, deelnames die niet voldoen aan onze wedstrijdvoorwaarden, ...)
 6. In geval van betwisting betreffende de interpretatie van dit reglement, is de beslissing van het Directiecomité van Karoshi ter zake bindend zonder mogelijkheid tot verhaal.
 7. Het Belgische recht is van toepassing op de wedstrijd ‘30 jaar Karoshi’ en dit reglement.